Manual

NOTE: For updated build instructions, see the GitHub page!

If you have any questions or need help, come join our Discord server!


på denne siden vil jeg prøve at dokumentere den elementære brug at X-Moto. For information om level editoren, og generelt om X-Moto modifikatoon, tjek Wiki'en. Du bør også læse README filen som kan blive fundet i installationsmappen for X-Moto.

Installation

Installation på Microsoft Windows 2000/xp

Den enkleste måde at installere X-moto på en Windows maskine er simpelthen at hente den nyeste installationspakke. Når du har gjort det, så kør den og følg instukserne på skærmen.

Alternativt kan du bygge X-Moto fra kildekodene. Du bør kun gøre dette hvis du ønsker redigere eller modificere spillet. Hvis du vælger at gøre dette så hent X-Moto kildekoderne. .tar.gz filen indeholder alt du skal bruge for at bygge spillet, og til at spille det efterfølgende.

Installering på Debian (GNU/Linux)

X-Moto er nu tilgængeligt under Debian (GNU/Linux) ustabil og under testning, så hvis dette er dit operativsystem, er det vældigt enkelt for dig at at få og installere spillet. Bare skriv in følgende som administrator (superuser):

apt-get install xmoto

Voila. :)

Installation på Linux (eller anden UNIX variant) ved hjælp af kildekoder

Hvis du ikke bruger Debian (eller en anden distribution med X-Moto) og ikke kan bruge nogen af de uofficielle pakker, så bør du installere X-moto fra kildekoderne. Før du starter så tjek at du har følgende:

 • Sidste version af gcc og g++
 • SDL development libraries og headers
 • OpenGL development libraries og headers
 • SDL_mixer med headers
 • libjpg med headers
 • libpng med headers
 • xlib med headers
 • libbzip2 med headers
 • liblua50 med headers
 • liblualib50 med headers
 • libode0 med headers
 • libcurl3 med headers
Med disse tinge klare, kan du hente den sidste X-Moto non-Windows kilde. Bygningen og installationen skulle være rimelig almindelig og let; du starter med at udpakke tar-ball pakken ind i en passende mappe, hvor en xmoto-x.y.z mappe vil blive opprettet. cd til mappen. Skiv derefter:
./configure
Hvis det vellykkes, fortsæt med at skrive:
make
Hvis det også går godt, så har du to muligheder; enten installerer du spillet for alle brugere, eller også installerer du den kun for denne bruger.
For at installere for alle brugere, su til administrator og kør:
make install
det skulle gøre så alle skal kunne spille X-Moto nu. For senere at afindstallere det, kør:
make uninstall

Bemærk: Vi vil tilføje navnene til Debian pakkerne senere. Det skal også bemærkes at jeg ikke er en Linux guru, så noget af dette er sandsynligvis med fejl eller ufærdigt - korriger mig venlist med din visdom :)

Installering på MacOS X fra kilder

Denne proceduren minder meget om guiden til at bygge X-moto med et hvilket som helst andet Unix-like system, men først skal du gøre følgene:

 • installer SDL ved hjælp af fink eller med libsdl.org installereren,
 • installer lua fra fink : det er på det ustabile fink træ, så du bliver nødt til at ligge unstable/main til "trees:" linien i /sw/etc/fink.conf
 • installer libode50 fra kilde
Skriv følgene kommandoer ind:
./configure LDFLAGS="-L/sw/lib -framework OpenGL -framework Cocoa -lstdc++ -lSDLmain -lSDL -lSDL_mixer" CPPFLAGS="-I/sw/include"
make
sudo make install
Derefter er det bare
/usr/local/bin/xmoto
for at starte spillet.

Tak til Gabriel Boucher for guiden ovenover

At spille X-Moto

strawberry
Et fint Jordbær

flower
En end-of-level blomst.

wrecker
En modbydelig wrecker.

Grundlæggende spilforklaring

Et antal jordbær er normalt spredt ud i banen, som generelt består af et landskab set fra sidensiden - dvs. som i island in the sky. Du skal så indsamle alle jordbærene og til allersidst blomsten for at gennemføre banen. Dette gælder dog kun i nogle af banerne, for siden at muligheden for at scripte baner er kommet, så er det blevet mulig at lave sit helt eget gameplay. Generelt bliver det dog fortalt hvad banen går ud på når du spiller banen.

Din motorcross cykel er ligeledes set fra siden, og du kontrollerer speeder, bremsing, og rotation henholdvis med og mod uret. Ydermere kan du også skifte retning på stedet

Styring

Du styrer cyklen med tastaturet:

Pil opaccelerere
Pil nedBremser
Pil til venstreRoterer dig mod uret
Pil til højreRoterer dig med uret
MellemrumstastenVender din cykel på stedet.

Bemærk at at styringerne kan ændres til noget der passer dig bedre.

Du kan også bruge følgene taster imens du spiller:

EscapePauser spillet, og åbner spilmenuen
F12Tager et screenshot og placerer det i X-moto mappen

Lader X-Moto have adgang internettet

Alfa version 0.1.14 af X-Moto kom med en ny function som lader spillet koble sig på internettet og hente de seneste verdensrekorder og ekstra baner.

Den første gang du kører X-moto vil du blive spurgt om X-Moto må gå på internettet og hente rekorder og baner. Deretter vil du blive spurgt om at specificere proxy instillingerne. X-Moto understøtter HTTP proxyer, SOCKS4 proxyer og SOCKS5 proxyer. Hvis du er bag en firewall skal du sandsynligvis specificere en proxy; spørg din netværksadministrator om hjælp hvis du er i tvivl

Replays

Alfa version 0.1.8 af X-Moro understøtter indspilning og afspilning af replays. Disse er altid lagret i Replays mappen, som på Windows befinder sig i installationsmappen, og på Linux systemer befinder sig i ~/.xmoto mappen. Man skal altid være opmærksom på at replays kan optage en del diskplads - i gennemsnit kan du forvente at en ét minuts replay fylder omkring 50kb. Hvis du ønsker at slå replay funktionen af kan du sætte 'StoreReplays' variablen til 'false' i config.dat, som på Windows maskiner befinder seg i instllations mappen, og på Linux befinder sig i ~/.xmoto

Andre ting du bør vide angående X-Moto Replays:

 • Grundet metoden som bliver brugt for at gemme replays, kan de virke lidt "hakkende" eller knap så jævne i forhold til spillet.
 • Hvis du ønsker at udveksle replays med andre folk, så bør du huske at replaysne allerede ER komprimeret, så komprimerer du dem selv vil det sandsyneligvis bare resultere i en større fil end den du startede med.

Configuration

De Vigtigste instillinger kan ændres direkte i spillet ved at trykke Indstillinger i hovedmenuen.

Advancerede instillinger

Instillinger er gemt i en fil kaldet config.dat. På Windows er filen lagret i installations mappen, mens på Linux og Mac er den lagret i ~/.xmoto. Den er en ren XML tekstfil, så det skulle være ganske enkelt at ændre den i en hvilken som helst tekst redigerer. I tillæg til de instillinger der er tilgængeligt inde i spillet,er det et par til, som ikke er interessante nok til at blive inkluderet i hovedmenuen:

WebHighscoresURLURL adressen som rekorder bliver hentet fra. Tjek venlist rekord-siden for information om hvordan det fungerer så du kan lave din egen private rekord liste.
WebLevelsURLSted på internet for at se efter ekstra baner.
DefaultProfileSpecificer hvilken spillerprofil som skal blive aktiveret når spillet startes.
ScreenshotFormatFormatet som skærmbilleder skal gemmes i. Det kan enten være jpg eller png.
NotifyAtInitHvis true, en besked om spilletsudgivelse er vist under opstart. Automatisk sæt til false etterpÃÂ¥.
StoreReplaysHvis true, replays vil automatisk blive gemt under spillet. Når spilleren dør eller fuldfører banen, kan han/hun vælge at gemme replayen. Hvis sat til false, vil det være umulig at gemme replays. Inspilling af replays har en teoretisk indvirkning på frameraten af spillet, men praktisk set så burde du ikke kunne mærke noget.
ReplayFrameRateSpecificerer frameraten replaysene skal blive indspillet i. Jo højere den er, desto glattere vil replayen se ud, men det vil også gøre replay filen meget større. Sæt den aldrig til mere end 50, da dette kan forudsagde uforudsete konsekvenser. Standardværdien på 25 ser ud til at være kompromi mellem glathed og filstørrelse.
CompressReplaysom true, replays vil blive komprimeret med zlib. Dette er standard. Sæt denne til false hvis du oplever at det tager for lang tid at gemme replays.

Du vil også finde et antal uklare kontrol konfigurations indstillinger i config.dat, men jeg vil lade dem være udokunmenterede da de kan blive modifiseret inde i spillet.

Kommandoer

Du kan angive nogle kommandoer til spillet når du starter det fra en kommando linje.

-res WIDTHxHEIGHTDette tvinger X-Moto til at bruge en opløsning på BREDDExHØJDE. Bemærk at denne opløsninger skal være understøttet af dit video kort og din skærm hvis -res ikke er kombinert med -win, kan du definere en hvilken som helst tilfældig opløsning som du ønsker.
Bemærk at disse instillinger vil have en højre priotet end de instillinger du sætter inde i spillet.
-bpp BITSSætter bits per pixel til BITS. Når du kører i "Windowed mode" så har denne instilling igen effekt. Hvis BITS er 0 er de nuværende instillingene brugt.
Som med -res, denne instillingen overstyrer instillingene angivet i spil menuen.
-fsTvinger spillet til at køre "fullscreen" uafhængit af indstillingerne i spillet
-winSom -fs, men tvinger "Windowed mode" i stedet for
-qAktiverer stum tilstand, hvilket betyder at ingen beskeder er skrevet i loggen eller til consollen. Dette overstyrer instillingene i spillet-v.
-vAktiverer beskrivende mode.
-noextsSlår brugen af OpenGL udvidelser fra. Prøv at bruge den instilling hvis du oplever underlig grafik fejl inde i spillet. Hvis du bruger denne option vil kvaliteten dvs "framerate" blive dårligere.
-level IDGår direkte ind i en specifik bane identifiseret af ID. Indbyggede baner er inddenficeret af deres nummer.
-replay NAMESpiller den angivne gemte replay. NAME er navnet på replay filen i Replays undermappen, med eller uden .rpl endelsen
-profile NAMESpil spillet ved brug af den givne spillerprofil. Dette er nyttig når den kombineres med -level indstillinge.
-listlevelsGiver en liste over alle baner og afslutter derefter. Nyttig hvis du vil se level id uden at gå ind i spillet.
-listreplaysSom -listlevels, men med replays i stedet
-timedemoslår framerate bremse fra, dvs, spillet vil køre med maximum framerate.
-fpsDette vil vise den aktuelle framerate i venstre hjørne af spillet.
-uglyAktiverer "ugly" mode. Dette vil medføre at spillet kører meget hurtigere, men al grafik vil bliver fjernet og redurceret til blot at være tegnet med streger.
-benchmarkNår kombineret med -timedemo og -replay vil spillet simpelthen vise replayen, skrive gennemsnits frameraten til stdout og derefter afslutte.

Bemærk at denne liste ikke er komplet, nogen kommandoer er ikke med.