Pamoka

NOTE: For updated build instructions, see the GitHub page!

If you have any questions or need help, come join our Discord server!


Šiame puslapyje aš pabandysiu aprašyti X-Moto žaidimo pagrindinį naudojimą. Informacijos apie lygių redagavimą i bendrą X-Moto keitimą žiūrėkite wiki. Jūs taip pat perskaitykite README rinkmeną, kuri yra X-Moto įdiegimo aplankale.

Įdiegimas

Įdiegimas į Microsoft Windows 2000/XP

Windausuose lengviausiai įdiegti X-Moto, tai paprasčiausiai atsisiunčiant naujausią įdiegiklį. Kai padarysite tai, tada paleiskite jį ir sekite instrukcijas ekrane. Tai gana paprastas dalykas.

Kitaip X-Moto galite įsidiegti iš atviro kodo. Jūs turite padaryti tai tik tada, jei jūs ketinate keisti žaidimą. Jei pasirinkote padaryti tai, atsisiųskite X-Moto atvirajį kodą. Rinkmenoje .tar.gz yra viskas, ko reikia įdiegti žaidimą iš atvirojo kodo, ir po to jį žaisti.

Įdiegimas į Debian (Gnu/Linux)

X-Moto dabar yra pritaikytas Debian GNU/Linux nestabiliai ir bandomajai versijai, taigi jei tai yra jūsų OS, jums labai lengva atsisiųsti ir įdiegti žaidimą. Tiesiog surinkite komandas kaip supervartotojas:

apt-get install xmoto

Valio. :)

Įdiegimas į Linux (arba kitas UNIX) iš atviro kodo

Jei jūs nenaudojate Debian (arba kito distributyvo su X-Moto) ir negalite naudoti nieko iš neoficialių paketų, jūs turite įdiegti X-Moto iš atvirojo kodo. Prieš pradedant, įsitikinkite, kad turite:

 • Naujausias gcc ir g++
 • SDL kūrimo bibliotekas ir antraštes
 • OpenGL kūrimo bibliotekas ir antraštes
 • SDL_mixer su antraštėm
 • libjpeg su antraštėm
 • libpng su antraštėm
 • zlib su antraštėm
 • libbzip2 su antraštėm
 • liblua50 su antraštėm
 • liblualib50 su antraštėm
 • libode0 su antraštėm
 • libcurl3 su antraštėm
Su šitomis bibliotekomis, jūs galite atsisiųsti naujausią X-Moto ne Windows atvirąjį kodą. Kompiliavimas ir įdiegimas yra gana standartinis; jūs pradedate, išpakuodamas tar-ball archyvą į kokį nors tinkamą aplankalą, kuriame bus sukurtas xmoto-x.y.z aplankalas. Įeikite į tą aplankalą su komanda cd. Paskui įrašykite:
./configure
. Jeigu viskas gerai, tęskite rašydami:
make
. Jeigu tai taip pat gerai pasiseka, jūs turite du pasirinkimus; arba jūs įdiegiate žaidimą visiems vartotojams, arba įdiegiate tik šiam vartotojui.
Kad įdiegti visiems vartotojams, rašykite su supervartotojo režimu:
make install
. Tokiu būdu galės žaisti visi vartotojai. Jeigu norėsite išdiegti žaidimą, įvykdykite komandą:
make uninstall

Pastaba: aš pridėsiu atitinkamų Debian paketų vardus vėliau. Turiu taip pat pažymėti, kad aš esu iš tikrųjų ne Linux asas, dauguma iš jų yra niekai ir/arba neužbaigti - prašom pataisyti mane su savo išmintimi :)

Įdiegimas į MacOS X iš atvirojo kodo

Ši procedūra yra beveik tas pats, kas kompiliavimas bet kokiai kitai panašiai Unix sistemai, bet iš pradžių jūs turite padaryti tai:

 • įdiekite SDL naudodami skundiką arba su libsdl.org įdiegikliu,
 • įdiekite lua nuo skundiko: tai yra ant skundiko nestabilus medis, jūs turite pridėti nestabilu/pagrindinį prie "Medžio: " line in /sw/etc/fink.conf
 • įdiekite libode50 iš atvirojo kodo
Įveskite tokias komandas:
./configure LDFLAGS="-L/sw/lib -framework OpenGL -framework Cocoa -lstdc++ -lSDLmain -lSDL -lSDL_mixer" CPPFLAGS="-I/sw/include"
make
sudo make install
Po to su
/usr/local/bin/xmoto
pradėkite žaidimą.

Dėkojame Gabriel Boucher už šį vadovą.

Žaidimo esmė

strawberry
Graži žemuogė.

flower
Galinė lygio gėlė.

wrecker
Bjaurus žlugdytojas.

Pagrindinės komandos

Dauguma žemuogių paprastai išdėstomos visame lygyje, kuris apskritai susideda iš sudėtingo peizažo, matomo iš dalies - t.y. kaip salos danguje. Jūs turite rinkti visas šitas uogas, kad užbaigtumėte lygį - kai jūs paimate paskutinią uogą, tada turite surasti saulėgrąžą, kuri užbaigs lygį, kai jūs paliesite ją. Šių pagrindinių instrukcijų pakeitimus galima surasti pačiuose lygiuose.

Jūsų motokroso motociklas yra panašiai matomas iš dalies ir jūs kontroliuojate jo greitį, stabdymą ir paprastai keisdami padėtį, trūktelėdami motociklą pirmyn arba atgal. Papildomai, jūs galite pakeisti savo važiavimo kryptį, apsisukdami vietoje.

Valdymas

Jūs valdykite savo motociklą klaviatūra:

Rodyklė viršunVažiuoti
Rodyklė žemynStabdžiai
Rodyklė kairėnSuktis prieš laikrodžio rodyklę
Rodyklė dešinėnSuktis pagal laikrodžio rodyklę
TarpasApsiversti ir važiuoti kita kryptimi

Įsidėmėkite, kad anksčiau minėti raktai gali būti formuoti į kažką kitą, kad tiktų jūsų poreikiui.

Papildomai, kažkokie kiti raktai gali būti paspausti žaidimo metu:

EscapePristabdomas žaidimas ir atsiveria meniu žaidime
F12Padaro momentinę nuotrauką ir padeda ją į žaidimo aplankalą

X-Moto išleidimas prieigai prie tinklo

Alfa 0.1.14 versijoje, X-Moto išleistas su nauja ypatybe, kuri leidžia žaidimui jungtis prie tinklo ir atsisiųsti rekordus (pasaulio rekordus) ir papildomus lygius.

Pirmą kartą paleidus X-Moto, jūsų paklaus, ar norėsite leisti žaidimui jungtis prie interneto ryšio; jei jūs neturite jo, tiesiog spragtelėkite "Ne". Tada jūsų paprašys nustatyti tarpinio serverio nustatymus. X-Moto palaiko HTTP, SOCKS4 ir SOCKS5 tarpinius serverius. Jei esate už ugniasienės, tai labiausiai tikėtina, kad turite nustatyti tarpinį serverį; jei jums kyla abejonės, tai apie tai pasiteiraukite savo tinklo administratoriaus.

Pakartojimai

Nuo alfa 0.1.8 versijos, X-Moto palaiko įrašymą ir pakartojimų atkūrimą. Jie visada kaupiami Replays aplankale, kuris Windausuose yra žaidimo įdiegimo aplankale ir Linux sistemose yra ~/.xmoto aplankale. Kiekvienas turi žinoti, kad pakartojimai gali užimti tam tikrą standžiojo disko vietos - vidutiniškai viena pakartojimo minutė apytiksliai užima 50 kilobaitų. Jei norite išjungti pakartojimų įrašymą, tai galite nustatyti prie 'StoreReplays' kintamojo įrašę 'false' rinkmenoje config.dat, kuri Windausuose yra žaidimo aplankale ir Linux'e yra ~/.xmoto.

Kitas dalykas, kad žinotų X-Moto pakartojimų vertinimą:

 • Dėl kelio jie saugomi, jie atrodo truputį mažiau lygūs negu tikras žaidimas.
 • Jei jūs norite apsikeisti pakartojimais su kitais žmonėmis, jūs turite turėti galvoje, kad pakartojimai jau yra automatiškai suspausti, todėl taip darydami, padidinsite rinkmenos dydį.

Formavimas

Svarbus nustatymai gali būti pakeisti pačiame žaidime, paspaudžiant mygtuką Parinktys pagrindiniame meniu. Didžioji dalis jų yra gražiai paaiškinti, todėl jų aš čia nedetalizuosiu.

Parinktys pažengusiems

Parinktys saugomos rinkmenoje config.dat. Windausuose, rinkmena saugoma žaidimo aplankale, tuo metu, kai Linux'e saugoma ~/.xmoto. Tai yra paprasta XML teksto rinkmena, kuri paprastai keičiama bet kokia teksto rengykle. Be to, parinktys prieinamos pačiame žaidime, tačiau yra pora parinkčių, kurios nėra įdomios, kad būti įtrauktos į meniu:

WebHighscoresURLURL iš kurio vieši rekordai turi būti atsiųsti. Prašom konsultuotis su rekordų tinklapiu dėl informacijos apie tai, kaip tai naudojama, kad padarytų jūsų nuosavus "privačius" rekordų sąrašus.
WebLevelsURLVieta tinkle, kur yra papildomi lygiai.
DefaultProfileNustato, kuris žaidėjo profilis turi būti aktyvus, kai prasideda žaidimas.
ScreenshotFormatFormatas, kuriuo momentinės nuotraukos turi būti išsaugotos. Gali būti bet kuris: jpg arba png.
NotifyAtInitJei true, žinutė, apie žaidimo paleidimą, parodoma paleidus žaidimą. Po to, automatiškai nusistato į false.
StoreReplaysJei true, pakartojimai bus automatiškai įrašyti žaidžiant. Kai žaidėjas miršta ar baigia lygį, jis gali tada nuspręsti, ar išsaugoti pakartojimą. Jei nustatyta į false, pakartojimas nebus išsaugotas. Teoriškai, įrašant pakartojimus yra poveikiamas žaidimo kadrų skaičius, tačiau praktiškai tai beveik nepastebima.
ReplayFrameRateApibrėžiant kadrų skaičių, kuriame pakartojimai bus įrašyti. Kuo daugiau kadrų, tuo glotnesnis atrodys pakartojimas, bet tai taip pat padidins pakartojimo rinkmeną. Niekada nenustatykite šio pasirinkimo prie aukštesnių verčių negu 50, kadangi tai gali sukelti nenuspėjamus padarinius. Atrodo, numatytoji vertė 25 yra geriausias kompromisas tarp grotnumo ir rinkmenos dydžio.
CompressReplaysJei true, pakartojimai bus suspaustas su zlib. Tai yra numatytasis elgesys. Nustatykite tai į false, jei jūsų pakartojimo išsaugojimas užtrunka per ilgai.

Jūs taip pat surasite daug nežinomų valdiklio nustatymo pasirinkčių config.dat, bet aš paliksiu juos nedokumentuotus, kadangi jie keičiami pačiame žaidime.

Komandinės eilutės argumentai

Jūs galite tiekti daug argumentų žaidimui, pradėdamas tai nuo komandinės eilutės.

-res WIDTHxHEIGHTTai verčia X-Moto naudoti raišką WIDTHxHEIGHT. Įsidėmėkite, kad šią raišką turi palaikyti jūsų vaizdo plokštė ir vaizduoklis, jei -res nėra sukombinuotas su -win, tai jūs galite nustatyti bet kokią nenormalią raišką, kuria norėsite.
Atminkite, kad šis pasirinkimas atmes nustatymus, kuriuos nustatėte žaidime.
-bpp BITSNustatyti vaizdo bitus į tašką į BITS. Kai veikia lango režimu, tai šis pasirinkimas neturi jokios įtakos. Jei BITS yra 0, naudojami esami vaizdo nustatymai.
Kaip su -res, šis pasirinkimas atmeta nustatymus žaidime.
-fsPriverčia žaidimą veikti pilno ekrano režimu, nepriklausomai nuo nustatymų, apibrėžtų žaidime.
-winKaip su -fs, bet papildomai įjungia lango režimą.
-qĮjungia ramų būdą, kuriame nerašomos jokios žinutės įrašuose arba komandinėje eilutėje. Tai atmeta -v pasirinkimas.
-vĮjungia daugiakalbį režimą
-noextsIšjungia OpenGL plėtinio naudojimą. Pabandykite šią parinktį, jei jūs patiriate nenormalias grafines klaidas žaidime. Naudodami šią parinktį, truputį sumažinkite kadrų skaičių, ypač žaisdamas didelius lygius.
-level IDPeršoks tiesiai į apibrėžtą lygį identifikuoto pagal ID. Esantys lygiai yra identifikuojami pagal jų numerį, pavydžiui naudoti -level 16, kad žaistumėte lygį #16. Išoriniai lygiai identifikuojami pagal jų ID.
-replay NAMEPeržiūrėjimas išsaugotų pakartojimų. NAME yra pakartojimo rinkmenos pavadinimas, esantis žaidimo aplankale Replays, su arba be .rpl plėtinio.
-profile NAMEŽaisti žaidimą naudojantis pasirinkto žaidėjo profiliu. Tai naudinga, kai surišta su -level parinktimi.
-listlevelsIšveda sąrašą su galimais lygiais ir tada išeina. Naudinga, jei norite naudoti -level, kad peršoktumėte tiesiog į lygį, bet nenorite eiti į žaidimą, kad pamatytumėte, koks yra lygio ID.
-listreplaysKaip -listlevels, bet su pakartojimais.
-timedemoIšjungia kadrų skaičiaus valdymą, žaidimas veiks maksimaliu kadrų kitimo režimu.
-fpsRodys esamą kadrų skaičių viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
-uglyĮjungia "bjaurųjį" režimą. Tai žymiai padidins žaidimo kadrų skaičių, bet tuo pačiu grafika atrodys labai bjauri - dauguma dalykų žaidime bus piešiama linijomis, motociklininkas, pavyzdžiui, tampa paprasta lazdele.
Ši parinktis yra labai naudinga, jeigu jūsų sistemos vaizdo plokštė neturi tinkamo OpenGL palaikymo (pavyzdžiui, jei turite nešiojamąjį kompiuterį su integruota vaizdo plokšte).
Jeigu turite pakankamą CPU galingumą, tai būtų įmanoma paleisti X-Moto per OpenGL programinio emuliavimo režimą (linux'e MesaGL, Windausuose OpenGL tvarkyklės ir t.t.)
-benchmarkNaudojant kartu -timedemo ir -replay, kiek įmanoma greitai žaidimas paprastai paleis pakartojimą, parašyti vidutinį kadrų skaičių į stdout ir tada quit.

Įsidėmėkite, kad šis sąrašas nėra pabaigtas, kai kurie iš jų neįtraukti. Daugelis jų nėra pilnai įdiegti ir veikiantys.