Siųsti savo spruklį(1/3)

Autoriaus e-paštas nebus rodomas ; jis gali būti naudingas, jeigu sprukliui reikės pakeitimų arba turės klaidų.

Visi sprukliai, kuriuos pateikėte, yra publikuojami su GPL licencija