XMoto's sprite types

Naam Spel identificatie
Body partBikerPart
Edge effectEdgeEffect
EffectEffect
EntityEntity
FontFont
MiscMisc
TextureTexture
User interfaceUI